Project Description

Voor B&T Communicatiecollectief maken we met regelmaat videocontent gericht op veranderingstrajecten bij onderwijsinstellingen. We helpen daarbij mee aan bewustwording, (zelf)reflectie en procesverandering binnen de instellingen.

Onze uitgangspunten zijn hierbij altijd dat we een open en eerlijk verhaal vertellen over wat er binnen (en buiten) de instelling leeft. Zo laten we belichten we verhalen van alle kanten, passen hoor- en wederhoor toe en zorgen voor een product dat niet zelden als eye-opener dient. Waardoor argumenten als “We doen het al jaren zo”, “Het ligt toch niet aan ons”, “Onze verantwoordelijkheid eindigt na het schoolplein” met woord, beeld en geluid worden ontkracht.

Niet zelden horen we leerlingen uitspreken:

“Als ik nu opnieuw een school kon kiezen, had ik een andere keuze gemaakt.”